logo ...
BG EN  
 
 
 
   • Прием      • Академичен календар
   • Кандидатстудентски курсове      • Учебни занятия и изпитни сесии
   • Промоционални оферти      • Практики
   • Форми на обучение      • Дипломи
   • Класиране и записване      • Организация на учебния процес
       • Студентска информация
   • ВАЖНО: Магистърски програми    

 
 
 
 
  • Стипендии от Европейски социален фонд
  • Стипендии за отличен успех
  • Преференциално обучение на по-ниски цени
  • Безплатен прием и обучение на кръгли сираци от домовете
  • Безплатно обучение на деца на служители на МВР
  • Кандидатстудентски промоции
  • Безплатни учебници

   
 
  • ПРОМОЦИЯ ВИПУСК 2009
  • Участие по фонда за стипендии на ЕИП
  • Важни съобщения за студентите (Променени дати на лекции и упражнения)

  • Проверка на оценки


 
 
 
 

    Колежът по икономика и администрация - град Пловдив, е частно висше училище, което е открито на 29 октомври 2003 г. с решение на Народното събрание, обнародвано в брой 97 на Държавен вестник  от 4 ноември  2003  г. В него се осигурява висококачествено и модерно образование въз основа на положителна акредитация от НАОА. През 2006 г. Moody International присъжда сертификат за качество на управлението EN ISO 9001:2000.

    Завършилите Колежа получават степен „професионален бакалавър”. Колежът осигурява продължаване на обучението от бакалавърска в магистърска степен в град Пловдив в същото направление.

 


     e-mail                                                                               ©2007 www.ceabul.net