logo ...
История на Икономическия колеж       Договор между УНСС и КИА
BG EN  
 
 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Нов прием: от 15.11.2010 до 26.01.2011

 

ВАЖНО >> КСК 2011 - 2012
тел. за информация:

 
 
   • Студенти от КИА усвояват умения в реална бизнес среда      • Академичен календар
   • Кандидатстудентски курсове      • Учебни занятия и изпитни сесии
   • Промоционални оферти      • Практики
   • Форми на обучение      • Дипломи
   • Класиране и записване      • Организация на учебния процес
   • Справочник на първокурсника      • Студентска информация
   • ВАЖНО: Магистърски програми      • Списъци на висши училища по професионално направление Икономика

 
 
 
 
  • Стипендии от Европейски социален фонд
  • Стипендии за отличен успех
  • Преференциално обучение
  • Безплатен прием и обучение на кръгли сираци от домовете
  • Безплатно обучение на деца на служители на МВР
  • Кандидатстудентски промоции
  • Безплатни учебници
  • Фонда за стипендии на ЕИП
 

   
 
  • Научна конференция "Туризъм - състояние и перспективи"
  • Студенския празник - 8 декември
  • КИА – Най-добрият колеж в България
  • Договор между УНСС и КИА
  • КИА успешно акредитирана
  • Студентски кредити
  • Важни съобщения за студенти

  • Проверка на оценки


 
 
 
 

    Колежът по икономика и администрация - град Пловдив, е частно висше училище, което е открито на 29 октомври 2003 г. с решение на Народното събрание, обнародвано в брой 97 на Държавен вестник  от 4 ноември  2003  г. В него се осигурява висококачествено и модерно образование въз основа на положителна акредитация от НАОА. През 2006 г. Moody International присъжда сертификат за качество на управлението EN ISO 9001:2000.    Завършилите получават степен „професионален бакалавър”. Колежът осигурява продължаване на обучението от бакалавърска в магистърска степен в град Пловдив в същото направление.

 


     e-mail                                                                               ©2007 ceabul.net